Nasjonalromantisk raseri

Del

Nasjonalromantisk raseri

Mange overraskende funn av poesi, skog og mark i Helge Kaasins bok Snø og granskog, som ser på black metal-musikkens litterære og historiske bakgrunn.

Del

Tekst Audun Vinger

19.04.2023

Den nye utstillingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo som har fått tittelen Dårlig stemning, er historisk tilbakeskuende på black metal-musikkens fødsel og utbredelse i Norge, med mange interessante gjenstander, fotografier, lyd og filmklipp, alt presentert i en typisk institusjonell men fristende formidlingsstil. Utstillingen forsøker også å fortelle noe større om følelser, filosofi og estetikk i musikk, tekster og den visuelle selvpresentasjon i denne kulturen. Det er interessant å tenke på at så mange av de sentrale figurene fra sjangerens spede begynnelse fortsatt er store skikkelser og utøvere i den.

Bli Tidens ånd-abonnent

Tidens ånd er en kulturavis for deg som er opptatt av hvordan kulturen er, bør være og ikke være. Akkurat slik som oss.