– Symptomatisk for hvordan kommunen behandler kunstnere

Del

Kunst

– Symptomatisk for hvordan kommunen behandler kunstnere

Kunstner Marthe Ramm Fortun om byrådets atelier-håndtering: – Det en forventning i forhold til genetrifiseringsprosessen at kunstnere kommer inn og sanerer områder.

Del

Tekst Yngve Sikko

15.02.2023
Kunstner Marthe Ramm Fortun (Foto: Femtensesse / Jan Khür)

– Det er mange måter kunstnere kommer inn i arbeidet sitt på, men felles for dem alle er at du trenger et sted å arbeide ut i fra, sier kunstner Marthe Ramm Fortun.

De siste årene har det stedet vært Ila pensjonat for mange av Oslos kunstnere. Det nybarokke, men kanskje først og fremst gule, huset er et ikonisk bygg i Oslos indre skyline. Det ble bygget i 1921 som kommunalt hybelhus, og ble senere hospits for rusmisbrukere, noe det var frem til 2015. Fra 2016 var det et asylmottak for nyankomne flyktninger, men da antallet flyktninger gikk ned ble mottaket i 2018 stengt. Siden 2019 har bygget huset kunstnere.

Bli Tidens ånd-abonnent

Tidens ånd er en kulturavis for deg som er opptatt av hvordan kulturen er, bør være og ikke være. Akkurat slik som oss.