Sosialdemokratiets diskréte sjarm

Del

Arkitektur

Sosialdemokratiets diskréte sjarm

– Etterkrigstiden var kjennetegnet av knapphet – krigen hadde rasert økonomien, og landet skulle bygges rasjonelt opp igjen. Likevel klarte arkitektene å trylle frem hverdagsmagi i trapper lagd i betongmosaikk med fargerike stålgelendre, skriver Alf Jørgen Schnell.

Del

Tekst Alf Jørgen Schnell

09.01.2023
I den hvite blokken på Hans Nielsen Hauges gate 44c på Sinsen ser vi en fin tredør i dialog med hvit betongmosaikk, røde gelendre og grønn linoleum. Foto: Alf Jørgen Schnell.

Med Brennpunkt skulle NRK «avsløre, avdekke og forklare i undersøkende dokumentarer som angår oss alle». Men episoden «Vask trappa – eller flytt!» fra første sesong i 1996 er mer som Norge rundt å regne. Den uskyldige korte, dokumentaren står like fullt igjen som et viktig kulturhistorisk minne over en generasjonskonflikt på trappene i Akerli borettslag på Kalbakken, Oslo – i et bygg som i dag fremstår som arketypisk sosialdemokratisk, oppført av OBOS i 1956.

På den ene siden av konflikten har vi de gamle sosialdemokratene som vasker trappen på dugnad. «Det er vi som vasker trappa,» sier en eldre mann i begynnelsen, «ungdommen vasker ikke trappen her.» På den andre siden har vi den nye individualistiske generasjonen som ikke kunne brydd seg mindre. «Akerli, det er pensjonistenes paradis. Her bor det nesten ingen ungdommer, nesten bare pensjonister», sier en fortvilet, ung jente fra nabolaget.

Bli Tidens ånd-abonnent

Tidens ånd er en kulturavis for deg som er opptatt av hvordan kulturen er, bør være og ikke være. Akkurat slik som oss.