#8: Tempen på kritikken, temperaturen i kunsten og salong

Del

Nyhetsbrev

#8: Tempen på kritikken, temperaturen i kunsten og salong

Kritikk, kritikk, kritikk. Det oppsummerer uka som gikk.

Del

Tekst Redaksjonen

10.10.2022

Kritikk er en døende form, sies og skrives det. Det skulle man ikke trodd om man leste norske medier i forrige uke. Vi kan ikke være sikre, men kanskje det begynte allerede på Norsk-amerikansk litteraturfestival, som hadde kritikk som tema, og hvor kritikeren James Wood (som n+1 en gang beskrev som en «designated hater») sa fra scenen han ikke lenger hadde mage til å begå slakt, han ville ikke «bringe smerte inn i et hjem der det ikke var smerte fra før». Au, da! (på kritikkens vegne).

Kjetil Røed har også i sin nyeste bok, Fra punktum til kolon: Et essay om kritikk og kjærlighet, beskrevet noe av det samme, og mener det er på tide med en selvrefleksjon blant kritikerne. Da han spurte sin venn Jon Refsdal Moe om en tilbakemelding, svarte Moe i brevsform (som er noe omarbeidet og publisert som et essay i herværende avis) at: «Din nyvunne og kjærlighetsfulle omgang med kritikken kan leses som et farvel til kritikken i seg selv, og et goddag til pedagogikken, et goddag til katalogene, et goddag til formidlingen, et goddag til markedsføringen, et goddag til fraværet av ideologikritikk som er så totalt omsluttende i kulturen akkurat nå.»

Bli Tidens ånd-abonnent

Tidens ånd er en kulturavis for deg som er opptatt av hvordan kulturen er, bør være og ikke være. Akkurat slik som oss.