Utdrag: Oskespiralen av Leander Djønne

Del

Utdrag

Utdrag: Oskespiralen av Leander Djønne

Årsaken til mangelen på egennavn i romanen er ikke tenkt som et vink til Fosse. Snarere ble det en nødvendighet i dette prosjektet for å knytte karakterene til dyp tid, noe som er et gjennomgangstema i hele romanen, sier forfatter og kunstner Leander Djønne.

Del

Tekst Oscar Grimstad

17.11.2022
Oskespiralen av Leander Djønne.

«Snødekte nutar låg som kvite prikkar langt der nede, fjordane blåsvarte speglar mot gråleg fjell. Mora var lynande pil gjennom vidope rom. Ho såg den svarte kyststripa bryte med skumkvitt hav, såg landets utstrekning, kjeda av fjell frå sør til nord. Det var underleg når ho såg ned mot fjella, for ho kjende fjellrøtenes samankopling, som ho var inni dei. Like snøgt som ho fauk over platået, høgt oppe under himmelkvelvingen, trengde ho seg inn i fjellet. Det var ei parallellforskyving av nærvære, som ho smelta og vart integrert i massen av fjell. Når ho vende seg med luftige kast i den krystallklare lufta, vende ho seg samstundes inni fjellet. Ho glei mellom tektoniske lag, gjennom jordlege fargar i raudt, oker, brunt, ned mot botnen av fjellets eldgamle røter. Fyrst gjennom strukturar av arkaisk grunnfjell, vidare ned til eldgamle nettverk av fjellkjeder som gjennom millionar av år har vorte slitne ned, pressa saman, desse fjella under fjell, som restar frå jordas tilbliing. Her glei ho mellom kollisjonssoner og grunnfjellsskjold, observerte dei samanpressa laga, dei gamle platerørslene, fjellkjedefaldinga, kjende opning og lukking av verdshava, gamle teikn på kontinentaldrift. Ho kjende eit sugande nærvære, som ho inngjekk i fjelltidas krinsløp.

Bli Tidens ånd-abonnent

Tidens ånd er en kulturavis for deg som er opptatt av hvordan kulturen er, bør være og ikke være. Akkurat slik som oss.