Del

John Jeremiah Sullivan

John Jeremiah Sullivan

John Jeremiah Sullivan (f. 1974) er journalist og forfatter, bl.a. for New York Times Magazine, og han har utgitt bøkene Blood Horses: Notes of a Sportswriter's Son (2004) og Pulphead: Essays (2011). Den ble utgitt på norsk i 2014 under tittelen Pulphead - fortellinger fra den andre siden av USA.