– I strid med byrådets egen plattform

Del

Kunst

– I strid med byrådets egen plattform

86 kunstnere har fått beskjed om at leiekontraktene deres utløper til sommeren, fordi bygget de leier i kanskje skal huse flyktinger. Både kunstnere og politikere reagerer.

Del

Tekst Yngve Sikko

15.02.2023
De siste årene er det vokst frem et stort atelier-fellesskap på Ila i Oslo. Nå har kunstnerne fått beskjed om at de må ut – bygget skal nemlig kanskje brukes til å huse ukrainske flyktninger. (Foto: Oslo Open)

I desember fikk de 86 kunstnerne med atelier på Ila beskjed om å flytte på seg innen seks måneder. Det ikoniske gule bygget på Alexander Kiellands plass skal brukes til å huse ukrainske flyktninger fra og med juni – om det viser seg at bygget er egnet.

I slutten av 2023 må også de rundt 60 kunstnerne i Myntgata finne seg nye arbeidssteder.

I forrige uke startet kunstnerorganisasjonen Billedkunstnerne i Oslo (BO) et opprop for å bevare atelierene, som fikk over 600 underskrifter på noen timer.

«Vi vil alle støtte de som kommer til Norge fra et krigsherjet Ukraina. Det vi ikke er med på er at krigssituasjonen i Europa skal brukes som en unnskyldning for å frata kunstnere sine arbeidsplasser», stod det i oppropet.

På byrådsmøtet som fant sted onsdag ettermiddag, brakte Mehmet Kaan Inan (H) temaet på bordet. Ansvarlig byråd Omar Samy Gamal (Sv) svarte at han forstod kunstnernes frustrasjon og at de jobber med å finne alternativer.

Inan er «svært kritisk» til byrådens svar, skriver han i en SMS til Tidens ånd.

– Kunstnerne trenger forutsigbarhet, og det er utrolig kritikkverdig at byråden setter dyktige kunstnere opp mot ukrainske flyktninger. Gamal må fikse et alternativ så fort som overhodet mulig, ellers må vi instruere ham gjennom bystyret.

– Det er ganske spesielt at Høyre nå rett før kommunevalget begynner å engasjere seg i atelierer, svarer Omar Samy Gamal på SMS, og fortsetter:

– Jeg jobber kontinuerlig med å skaffe flere atelierer, i motsetning til hva Høyre har gjort. Samtidig mener jeg det er viktig at kommunen tar sitt ansvar for å bosette flyktninger. Hvis Høyre er uenige, får de hvertfall være ærlige på det.

– Overrasket og opprørt

På fredag, etter at oppropet fra BO var sendt inn til bystyret, dro bystyrerepresentant Viktor Rakov Gjengaar (Mdg) og leder for Kultur- og utdaninngsutvalget i Oslo bystyre, Eivor Evenrud (Ap), til Ila hybelhus.

Gjengaar var med på å forhandle kulturdelen av byrådsplattformen. Han mener at det som nå skjer, er i strid med byrådets egne løfter.

I byrådsplattformen for 2019-2023, forplikter det sittende byrådet seg til å «Legge til rette for flere subsidierte atelierer for kunstnere blant annet ved å forlenge Ila Hybelhus som produksjonslokale frem til fremtidig bruk er avklart.»

– Jeg ble overraska og opprørt da jeg hørte at kunstnerne nå kun har fått tilbud om kontrakt frem til sommeren. Ut fra kommunikasjonen kunstnerne har fått, skal Oslobygg vurdere byggets egnethet til å bosette flyktninger. Jeg håper man konkluderer med at det er uegnet, gitt dagens standard og byggets vernestatus.

Viktor Rakov Gjengaar (Mdg) er ikke fornøyd med byrådens håndtering. (Foto: Sturlason / Oslo kommune)

– Men bygget fungerte i perioden 2016-2018 som asylmottak. Hva gjør det uegnet nå?

– Den gangen var det et asylmottak. Nå er det snakk om bosetting av flyktninger, svarer Gjengaar.

Eivor Evenrud har ikke besvart Tidens ånds gjentatte henvendelser.

– Lite egnet

BO-styreleder Kjølaas mener bygget lite egnet til permanente boliger. Han har selv atelier på Ila.

– Det er ikke handicap-tilgang her, og stort etterslep på vedlikehold. Tenk hvor kjipt det er å gi dette til ukrainske flyktninger som har vært i krig i et år.

Styreleder for Billedkunstnerne i Oslo, Sebastian Makonnen Kjølaas. (Foto: Adrian Bugge / Billedkunstnerne i Oslo)

Kjølaas mener bygget ikke var egnet forrige gang det ble brukt til å huse flyktninger heller:

– Før 2015 huset bygget tunge rusmisbrukere og det ble kalt helvetes forgård. Det var krigen i Syria som gjorde at det ble brukt som mottak i en kort periode, men allerede da var det i for dårlig stand, og forbedringer er ikke gjort siden, sier han.

Les også: – Symptomatisk for hvordan kommunen behandler kunstnere

– Jeg skulle ønske det ikke var nødvendig

Byråd for Kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (Sv) vil ikke kommentere Gjengaars kommentar direkte, men skriver i en e-post at han skulle ønske det ikke var nødvendig å kaste ut kunstnerne.

– Det har fungert bra på Ila, og Oslo har behov for flere atelierer. Men krigen i Ukraina har skapt en ekstraordinær situasjon, og vi skal ta imot 2000 flyktninger på svært kort tid. Kommunen har få bygg som kan egne seg til flyktningboliger, eller kan settes i stand til dette på kort tid. Ila er ett av disse byggene. Leietakerne av atelierene er derfor nettopp blitt varslet om at vi undersøker om bygget kan brukes til flyktningboliger, skriver Gamal.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (Sv). (Foto: Sturlason / Oslo kommune)

Gamal påpeker at antallet atelierer har økt med 40% siden dagens byråd tok over.

– Likevel er det fremdeles ikke nok, så vi jobber for fullt med å finne lokaler som kan brukes, enten permanent eller midlertidig. Dette arbeidet blir ekstra viktig hvis Ila må brukes til flyktningboliger, skriver Gamal.

– Men kunstnerne må altså ut – selv om det ikke er avklart om bygget er egnet?

– Nei, det innebærer det ikke. Kunstnernes kontrakter har opsjon på 6 mnd forlengelse, dvs. ut året. Vi har varslet at vi skal avklare dette og gi beskjed raskest mulig denne våren om hvorvidt opsjonen utløses eller ikke.

Gjengaar har følgende mening om saken:

– Prinsipielt mener jeg vi må klare å bosette flyktninger uten å kaste ut kunstnere.

Yngve Sikko

Journalist i Tidens ånd.

Kunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på mailinglisten vår, og få nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer og fester.